Poboljšati životne uvjete

Velika područja naše zemlje, posebno ruralna, ostaju bez stanovnika, a sela doslovno odumiru. U jednom smo desetljeću, uslijed pada nataliteta i iseljavanja u potrazi za boljim životom, izgubili više od 150.000 ljudi - što je 3,4 posto stanovništva. Cilj je HDZ-a i Vlade napraviti sve da poboljšaju uvjete življenja u Hrvatskoj - kako bi se zaustavio proces odlaska mladih.

Prosječna starost stanovništva porasla je za gotovo 10 godina od popisa stanovništva iz 1961. godine. Tada je prosječna starost iznosila 32,5 godine, a 2011. 41,7 - što Hrvatsku svrstava među najstarije nacije Europe. Popis iz 2011. pokazuje da je broj starijih od 65 godina prvi put premašio broj mlađih od 14 godina. Gotovo svaki peti Hrvat danas je stariji od 65 godina. Takvi negativni demografski trendovi odražavaju se na sve aspekte društva, a osobito na gospodarstvo, zdravstveni i mirovinski sustav, ravnomjerni razvoj Hrvatske te socijalnu skrb.

Povećanje rodiljnih i roditeljskih naknada

Da smo pitanju demografije pristupili ozbiljno i odgovorno, svjedoče konkretne mjere i zakonski okviri koje je Vlada donijela još u prvim mjesecima svog mandata

U proračunu su već osigurana sredstva - sukladno izbornom programu HDZ-a - kojima će se u drugoj polovici ove godine znatno povećati iznos rodiljnih i roditeljskih naknada. Tom će se mjerom nezaposlenim rodiljama povećati naknada sa sadašnjih 1.663 na 2.328 kuna. Maksimalni iznos roditeljske naknade zaposlenim roditeljima tijekom drugih šest mjeseci raste sa sadašnjih 2.660 kuna na gotovo 4.000 kuna.

Povećanje osobnih odbitaka za djecu

Shvaćajući, međutim, da demografija ne može biti odgovornost samo jednog resora, Vlada je u sklopu porezne reforme - osim povećanja prihoda građana, jačanja pozitivnih gospodarskih kretanja i poticanja zapošljavanja - povećala i osobni odbitak za djecu, što izravno pozitivno utječe na demografiju.

Subvencioniranje stambenih kredita

I zakonom o subvencioniranju stambenih kredita, koji će najviše pomoći mladim roditeljima i onima koji zasnivaju svoje obitelji, namjeravaju se potaknuti pozitivni demografski učinci. Njime bi se mladima do 45 godina, naime, sufinanciralo 50 posto rata kredita u prve četiri godine, a za svako novorođeno ili usvojeno dijete tijekom te četiri godine sufinanciranje bi bilo produženo za još dvije godine.

Vijeće za demografsku revitalizaciju

Nadalje, Vlada i konkretnim mjerama zapošljavanja (v. Mjere aktivne politike zapošljavanja) stvara uvjete da što više mladih nađe posao i ostane u Hrvatskoj. Rješavanju problema demografije, dakle, pristupilo se cjelovito, a poboljšanje demografskih pokazatelja trajna je zadaća svih političkih aktera. U tom smislu izrađena je Strategija demografske politike Vlade RH te je osnovano Vijeće za demografsku revitalizaciju Hrvatske s jasnim ciljem da se iskoriste svi raspoloživi kapaciteti kako bi mladi ostajali u zemlji i ovdje se zapošljavali, zasnivali obitelji te rješavali stambeno pitanje.

Ustrojavanje ministarstva koje u svojoj nadležnosti ima i demografiju - daleko je više od simbolike! Takva odluka pokazuje osviještenost o postojanju problema i opredijeljenost za njegovo rješavanje.