Pozitivni trendovi i odgovorna Vladina politika

Stručnjaci procjenjuju da je deficit smanjen uslijed pozitivnih ekonomskih trendova te odgovorne gospodarske i fiskalne politike Vlade RH - što je utjecalo na znatno povećanje potrošnje, a time i na rast poreznih prihoda.

Jednako razloga za zadovoljstvo imamo i kada je riječ o javnom dugu! Na kraju 2016. iznosio je 289 076 milijuna kuna ili 84,2 posto BDP-a - dok je 2015. bio 86,7 posto BDP-a, a 2014. 86,6 posto!

Uspješni reprogram

Na smanjenje duga opće države od 505 milijuna kuna u samo godinu dana utjecao je i uspješni reprogram financijskih obveza - to jest snažno smanjenje duga po kratkoročnim dužničkim vrijednosnim papirima i kreditima središnje države u usporedbi s novim zaduženjima po izdanim dugoročnim dužničkim vrijednosnim papirima.

Vlada premijera Andreja Plenkovića, naime, uspjela je izdati obveznice u iznosu od 1,25 milijardi eura - uz kamatu od samo 3,19 posto. A ranije je za taj otprilike isti iznos kamata bila viša od šest posto!

Poboljšanje kreditnog rejtinga

Međunarodni kapital prepoznao je pozitivne gospodarske trendove u Hrvatskoj, kao i Vladine politiku stabilnosti i odgovornosti, što je omogućilo ne samo naše povoljno zaduživanje na inozemnom tržištu, nego je i dovelo do povećanja izgleda za kreditni rejting RH!

Sve tri vodeće svjetske kreditne agencije - Standard & Poor's, Fitch i Moody's - promijenile su naše izglede iz negativnih u stabilne. Što je vjerodostojna potvrda da Hrvatske ide u - dobrom smjeru!